بازار عمان

این مجموعه با اتکا به نیروها و پرسنل خود در بخش بازرگانی و صادرات توانسته روابط کاری با کشور عمان برقرار کند تا تولیدات ایرانی در بازار عمان نقش داشته باشند. ما از این راه محصولات خودمان را به خانه و آشپزخانه های دوستان همسایه رسانده ایم و بر آنیم تا این مسیر را با قدرت و هدف دنبال کنیم.

گزارشی از ارسالی های مربوط به کشور عمان را در عکس های زیر باهم مرور میکنیم.

۱- بارگیری

 

۲- دپو محصولات

۳-ارسال

نظر بدهید