به نام خدای آفریننده

آفرینش ، تولد ، تولید ؛

اینها زیباترین واژگانی هستند که ما میشناسیم و به آنها معتقدیم و بر همین مبنا ، فعالیت خود را از آبان ماه 1391 با تولید برای کارخانجات و برند های مختلف آغاز کردیم. تجارب به دست آمده در طی این سالها باعث شد که در بهار 1395 ، به صورت رسمی ، محصولات منحصر به خود را با نام تجاری سون اسکای وارد بازار نمائیم.

محصولات ما ، اعتبار ما ؛ مشتریان ما ، آبروی ما و کارگران ما ، سرمایه ما هستند.

امروز ، نخستین روز آینده ماست.

 مدیریت شرکت تولیدی (سون اسکای)