بسمه تعالی

خاص بودن را آغاز میکنیم، با زیباترین احساسی که آنرا تولید مینامیم.ما از یک خانواده هستیم، ما همگی سون اسکای هستیم.

ما فعالیت خود را از آبان سال ۹۱ با تولید برای کارخانجات و برندهای گوناگون ایرانی آغاز کردیم و سپس دربهار ۹۵ به صورت رسمی محصولات خود را با نام تجاری سون اسکای وارد بازار کردیم.

ما بر این باوریم که تولید فقط یک رشته چرخه اقتصاد است. اصلی ترین گرداننده این چرخه، فروشندگانی هستند که از ما و کارگران ما حمایت و مصرف کنندگانی که محصولات مارا استفاده میکنند، می باشند.این است حاصل اهداف متعالی ما.

امروز نخستین روز آینده ماست، باید بلندشد و موفقیت را به سوی خود جذب کرد.

مدیر عامل شرکت سون اسکای

"گیلانی"