جاپیازی جنوا آنتیک

بازدید : 113   |      

این محصول دارای دوکشو داخلی وسه طبقه حصیری میباشد .

دارای سه طبقه و دو کشو میباشد.