سبد نان جفتی حصیری

بازدید : 105   |      

دارای دو مدل گرد و بیضی

جنس حصیری و دو عددی