بارگیری...
.

سبد لباس فانتزی تولید سون اسکای در 2 سایز بزرگ و کوچک موجود است.

جنس این سبد لباس فلزی است و در طرح های مختلف و متنوعی عرضه می شود.